Johan ROBERT Constantin - FÖDD: 1866-08-27, DÖD: 1947-09-16

Kamrer för Kramfors AB:s lokalkontor i Backe

Johan ROBERT Constantin

Johan ROBERT Constantin

Johan ROBERT Constantin BAGGE föddes i Frök i Styrnäs socken, Ångermanland, den 27/8 år 1866,.
Pappa var John Bagge och mamma Charlotta Féron. Efter skolstudier i Tyskland, Christiansfeld, jobbade Robert några år med jordbruk i Uppland.

1885 påbörjade Robert en anställning som bokhållare vid Kramfors AB:s sågverk. Han tjänstgjorde där i 4 år fram till 1889. Sedan flyttade han till Backe och fick ansvaret som kontorschef/kamrer vid Kramfors AB:s skogsförvaltnings lokalkontor. Han hade denna tjänst fram till 1933 då han gick i pension.
Förutom denna tjänst så var han även kontrollant vid skogsförvaltningens olika avdelningskontor fr.o.m. 1923.

Utöver detta hade Robert en hel rad med förtroendeuppdrag i Backe med omnejd. Han var bl.a. vice ordförande i kyrkostämman. Ledamot av kyrko- och skolrådet i över 40 år. Kommunens revisor i åtskilliga år. Ledamot i kommunfullmäktige. Mångårig ledamot i taxeringsnämnden. Ombud för länsstyrelsen och styrelseledamot i Backe Elektriska AB. 1891 blev han ledamot i Vester-Norrlands Läns Kongl. Hushållnings-Sällskap. Mellan åren 1899-1937 var han kassaförvaltare i Ramsele tingslags väghållningsdistrikt. För detta uppdrag tilldelades han en medalj i guld som belöning för långvarig trogen tjänst av Kungl. Patriotiska Sällskapet. 1905 blev han revisor i vägstyrelsen. 1905 blev han även ledamot i Nationalföreningen mot emigration. Vid Backe lasarett var han revisor i många år och under åren 1909-1922 var han syssloman vid lasarettet. Sedan 1922 var han ledamot av lasarettsdirektionen. 1912 blev han ledamot i föreningen för befrämjande af Norrlands Fasta Försvar. 1917 medlem i Kungl. Automobil Klubben. 1921 blev han som medlem garant för Sveriges Landstormsföreningars Centralförbund. Fick 1922 medalj för den betydelsefulla hjälp han lämnat Svenska Turistföreningen i dess arbete. 1926 tilldelades han en minnesjetong med tack för flerårigt medlemskap i Garantföreningen inom Sveriges Landstormsföreningars Centralförbund. Tilldelas 1939 Trafikförsäkringsanstalternas förtjänstmärke av Trafikförsäkringsföreningen för att ha innehaft trafikförsäkring i 10 år utan anmärkning. Robert avled den 16/9 år 1947.

Robert var gift med Augusta Sjödahl. Vigsel 15/11 år 1892.

  • Knappt ett år efter, 11/8 år 1893 föds NILS Robert. Han drabbas tyvärr av sjukdom och avlider endast 7 år gammal den 14/9 år 1900.
  • Den 22/7 år 1897 föds den andre sonen HARRY Manus. Han blir 56 år och avlider 5/4 år 1954.
  • Min farfar RAGNAR Gustaf föds den 13/9 år 1899. Han hinner bli 82 år gammal innan han avlider 21/7 år 1982.