Dopfundet försvann

År 1845 såldes dopfundet i Styrnäs gamla kyrka för tre riksdaler av Robert Bagge. Under mer än 100 var dopfundet ”på vift”. Efter att inte ha nyttjats under flertalet år, deponerades dopfundet till Masthuggets kyrka i Göteborg. 1990 fick Styrnäs kyrka tillbaka sitt dopfunt.

Dopfundet

Dopfundet

Historien om Styrnäs gamla dopfunt från 1600-talet, är berättelsen om hur en av Sveriges märkligaste medeltidskyrkor blev av med sin dopfunt. Styrnäs kyrka kallades i folkmun för ”Byxkyrkan”, detta med anledning av att den hade två torn – ett i öster och ett i väster. Det västra tornet byggdes ur försvarsändamål i mitten av 1100-talet medan det östra tornet byggdes över kyrkans kor i slutet av århundradet och var något smalare samt högre än det västra. Kyrkan var från början en missionskyrka och med sin strategiska belägenhet blev den också en försvarskyrka i orostider. Men 1848 blev kyrkan dömd att rivas, mest på grund av påtryckningar från den tidens kyrkoherde i Boteå doktor Carl Petter Lindahl – han tyckte Styrnäs borde ha en ny kyrka!
Församlingsborna i gemen var dock inte lika entusiastiska åt idén, då det skulle innebära stora extra kostnader och mycket arbete. Men kyrkoherdens vilja drevs så småningom igenom och för att få ihop pengar till det nya bygget, sålde man av de inventarier som fanns i den gamla kyrkan. Ibland det material som såldes, fanns dopfunten, den gick bort för tre riksdaler till inspektorn vid Kramfors sågverk Robert Bagge.
Dopfunten blev en möbel i inspektorbostaden hos familjen Bagge i Kramfors. Det kan ju ifrågasättas vad denna 300 kilos funt användes till för ändamål och spekulationer har gjorts kring att det magnifika möbeln användes som blompiedistal!? Inspektorn hade sina rötter i Göteborgstrakten och där hade han även ett antal egendomar.

Efter ytterligare några år i Kramfors återvände Robert Bagge med familj till Göteborg. De tyckte dock att dopfunten var alldeles för tung att flytta med sig, så familjen skänkte den till Göteborgs historiska Museum år 1872. Där stod den sedan till 1915, då muséet lånade ut den gamla dopfunten till den nybyggda kyrkan i Masthugget Göteborg.


Källmaterial:
Tidningsartikel från Västernorrlands Allehanda 1/12, 1987