Expedition till Spetsbergen

Genom Peter Samuelsson Bagges försorg genomfördes en expedition till Spetsbergen där Anton Rolandsson Martin blev den förste svenske naturforskaren som besökte dessa trakter. Martin var en av Linnés lärjungar.

Utdrag från Martins rapport till Vetenskapsakademin

Utdrag från Martins rapport till Vetenskapsakademin

I mitten av 1700-talet bildades ett Grönlandskompani i Göteborg. De sände ut ett fartyg för första gången 1755. Av mest intresse för historien är att ett av dess fartyg år 1758 för första gången förde en svensk naturforskare till arktiska trakter. En av kompaniets ledamöter, Peter Samuelsson Bagge, väckte förslag om att deras fartyg borde utnyttjas för naturforskning i dessa okända trakter. Peter ville få till en modernisering av den svenska fiskerinäringen och hade en förhoppning om valjakt.

Dåvarande medicinstuderande Anton Rolandsson Martin, en lärjunge till Linné, utrustades därför av vetenskapsakademin för undersökning av ishavet och dess kuster. Han erhöll 600 daler av kopparmynt, en termometer och Pontoppidans digra arbete om Norge, samt på enskild väg en qvadrant och en azimuthkompass. Hans dagbok finns ännu idag på Akademins Bibliotek.

Han gav sig ut den 17 april med kompaniets fångstfartyg ”de Visser” (på svenska: Fiskaren), som var hollänskt och fört av den hollänske skepparen Jan Dircks Claessen.

Du kan läsa mer om Martins resa i Polarforskningssekretariatets årsbok 2007.


Källmaterial
Projekt Runeberg