Karl XII:s balsamering

Efter att kung Karl den XII dödats i Fredrikshald förs hans kropp genom Sverige för att slutligen begravas i Stockholm. I Uddevalla balsameras den döda kungen den 25/12 1718 innan färden fortsätter mot huvudstaden.

Karl XII:s balsamering

Karl XII:s balsamering

Börje Nilsson Bagge utgör den Första leden i den Tredje Grenen av den Äldre Släkten.
I taxeringsländen efter branden i Uddevalla 1690 är Börje den högst uppskattade i hela staden. I Marstrand hade han varit rådman och han har undertecknat Marstrands kyrkoräkenskaper för åren 1683-1686.

Börje Nilsson Bagge blev med tiden vice borgmästare i Uddevalla och hade sitt hem i ett hus vid torget. Det huset låg ungefär i korsningen Trädgårdsgatan – Kungsgatan, dvs strax intill Rådhusets västra flygel.

Följande är ett utdrag från artikel publicerad på utgångspunkten.se:
På kvällen den 13 december 1718 är hela Uddevalla på benen. En ryttare har meddelat att likföljet från Norge kommer.
Ute i snögloppet vimlar det av nyfikna stadsbor, främlingar och soldater. Många bär facklor. Alla drar sig genom porten vid Norrtull. Trampet av flera hundra livdrabanter och officerare till ljudet av dova trummor är skrämmande. En enkel kista skymtar. Där ligger den döde konungen.
Det är till vice borgmästare Börje Nilsson Bagges och Margareta Hansdotters hus vid Torget som konungen skall föras för balsamering.
Den dödes kropp läggs på ett långt bord mitt i en stor svartklädd sal med hedersvakt runtom. Ett stort hål i vänster tinning syns där fiendekulan gått in: banesåret. Först på juldagens kväll kommer den tungt lastade slädforan från Göteborg med mångahanda ingredienser till balsameringen.
Livmedikus Melchior Neumann arbetar tre nätter med konungens döda lekamen. Läkaren tar ur, tvättar, bestryker och torkar. Fem torra och fem flytande preparater av sjuttio olika välluktande kryddor, örtextrakter, salveburkar och tinkturer. Därtill många kannor fint franskt brännevin till tvagningen, holländsk linnelärft av bästa slag och äkta bivax. Sluteligen kommer överstinnan Charlotta Piper och flera andra högvälborna kvinnor för att svepa liket och lägga det i kistan. Den är tillverkad av en mästersnickare i staden.
Den 2 januari samlas hela konungens följe i gryningen. 300 personer, 466 hästar och hundratalet vagnar ledsagar honom till Stockholm. Den högtsalige konungen väntas ankomma till Vänersborg fram mot kvällen.
Det är tyst och bitande kallt. De höga dignitärerna drar bort. De sjuka soldathoparna, andra krigsfolk och hästar är kvar. Osäkerheten är fortfarande stor. Är kriget slut? Är ofredstiden äntligen tillända?

Tack vare dåvarande ambassadören och släktforskaren Ragnvald Bagge i Saltsjöbaden fick vi reda på i vilket hus Karl XII stod på lit de parade och där han också balsamerades. Ragnvald Bagge hade ett dokument som visade att det var just i Börje Nilsson Bagges hus detta ägde rum. Ragnvald Bagge skickade detta dokumentet till Bohusläns museum på 1980-talet och Gunnar Klasson (uddevallabloggen.se) skrev en artikel om det i Uddevalla-Posten vid tillfället


Källmaterial:
Berättelse från Ragnvald Bagge som bl.a publicerades på uddevallabloggen se