Peter Bagges första träff

Peter Bagge

Peter Bagge

Direktören och riddaren Peter P. Bagge bodde på Nygård 1807. Under sommaren hade han, som då var änkeman och 64 år gammal, besök av en avlägsen släkting från Uddevalla, f.d handlaren Olof Svensson Bagge, som i sällskap nu hade några flickor i ändamål att få bese det vackra stället. Under det att det serverades förfriskningar i förstugan, förmärktes en av de unga damerna. Mamsell Ulrica Sophia Grentzelius, då varande Guvernant hos grosshandlaren Gerle i Uddevalla, vara sysselsatt med att med blyertspenna avskriva de verser, vilka befunnes i olja målade på tavlor i förstugan. Då dessa verser utgjorde av ägaren utvalda sentenser, fäste det hans uppmärksamhet att den unga flickan senterade dessa verser allvarliga innehåll och intresserade sig så mycket därför att hon besvärades sig med att avskriva dem. Detta var första anledningen till bekanstskap, frieri och förlovning och ett på därpå följande 11-årigt äktenskap mellan den gamle mannen och den vid äktenskapets ingående 22-årige flickan. Ett ovanligt, men icke desto mindre lyckligt äktenskap, varav fem barn alstrades; en gosse och en flicka dog vid späd ålder – tre söner kvarlevde och har goda skäl att förvara minnet av de verser som givit anledning till deras tillvaro


Källmaterial: