Tidningen för Wenersborgs stad och län

Boktryckare Samuel Viktor Bagge 30 år gammal grundade ”Tidning för Wenersborgs Stad och Län”.

head_logoFör mer än 150 år sen etablerades Länstryckeriet som idag hör till Vänersborgs äldsta företag. 1987 ändrades tryckeriets konstellation och namn till CELA Grafiska genom att Länstryckeriet gick samman med KA Tryck. I mer än ett och ett halvt sekel har CELA Grafiska tillhandahållit grafiska tjänster till såväl näringsliv som offentlig sektor, kunder som finns spridda över hela landet och främst fyrstadsområdet.

År 1848 grundades det företag som CELA Grafiska har sitt ursprung, vilket skedde när boktryckare Samuel Viktor Bagge 30 år gammal (f. 26/3 1818, d. 3/3 1893) grundade: Tidning för Wenersborgs Stad och Län. Tidningen kom ut veckovis och det första numret utkom lördagen den 2 december 1848. En helårsprenumeration för 1849 kunde tecknas mot 3 riksdaler.

I detta det första numret fanns bland annat en annons med för tryckeriets räkning som löd:

”På undertecknads Nya Boktryckeri försedt med nu brukliga, vackra stilar, emottagas och utföras på det mest nitida sätt beställningar af alla sorter. Bok- och Accidenstryck, såsom: Adress-, Bjudnings- och Visitkort, Notifikationer, Cirkulärer, Debetsedlar, Etiketter, hvartill finnas passande fantasi-infattningar, Blanketter till alla slags räkenskaper, Priskuranter m.m. Då jag i sålunda möjligaste måtto försökt förse mitt nya Boktryckeri med de flesta stilar, hoppas jag hafva uppfyldt alla billiga fordringar, och tager mig fördenskull friheten att rekommendera min nya officin till det bästa, under försäkran af möjligast billiga priser, honnett behandling och den mest ferma expedition. Wenersborg i December 1848. Sam. Vict. Bagge.”


Källmaterial:
Cela Grafiska