Baggens Varv

Skeppsvarv i Göteborg strax väster om Gamla varvet. Ägdes av både Peter Samuelsson Bagge och sedan hans son Carl Bagge.

karta3

Baggens varv (eller Vikens varv)

Skeppsvarvet Viken kallades även Baggens varv och låg strax väster om Gamla varvet. Varvet ägdes bl.a av Carl Bagge. Det grundades 1749 av Peter Samuelsson Bagge och Fredrik Henrik af Chapman. Skeppen Götheborg (II) och Drottningen byggdes på Vikens varv. Götheborg (II) hade 530 läster, 20 kanoner, 170 man och gjorde enbart 2 resor. Förliste vid Kap, 8 mars 1796, under 3:e utresan. Drottningen hade 542 läster, 20 kanoner, 150 man och gjorde också bara 2 resor. Förliste på Humberön vid Arendal i Norge, 9 januari 1803, under 3:e utresans första natt.

 


Källmaterial:
Wikipedia
Drottningen