Bellevue – Höglunds gård

Karl Johansgatan 69, Hörbecks eller Höglunds gård 2R:19, tomten Bellevue i majorna, Göteborg.

Höglunds gård

Höglunds gård

Huset byggdes troligen på mitten av 1700-talet, gissningsvis av Peter Bagge d.ä. Senare har huset byggts ut i bägge ändar och i samband därmed eller möjligen senare har de båda flyglarna tillfogats. Troligen revs de båda flyglarna vid en av Karl Johansgatans breddningar. Huset revs i början av 1930-talet.


Källmaterial:
Svenskt Biografiskt Lexikon – Andra Bandet. Bonniers förlag
Majorna i våra hjärtan