CARNEGIESKA BRUKET

Gammalt bryggeri i Göteborg som nu är omgjort till hotell (Novotell). Bruket uruppfördes utav Robert Abraham Lorent. Han köpte i sin tur marken utav Carl Bagge.

Det gamla bruket och bryggeriet

Det gamla bruket och bryggeriet

Mannen som grundlade det storslagna bruket vid Klippan hette Robert Abraham Lorent och var en av sin tids märkligaste köpmän. Lorent härstammade från en gammal ungersk släkt von Lorentz. Genom ett förvärvd förmögenhet for den energiske mannen över till Köpenhamn där han anlade ett sockerraffenaderi. Efter ett bombardemang flydde Lorent hals över huvud till Hamburg. Sin idé om ett sockerraffenaderi släppte han ej ur sikte. Han trodde på Sverige som ett lämpligt land och landsteg i Göteborg år 1807. Samma år köpte han Älvsborgs gamla fästningsområde (och därmed glasbruket) utav Carl Bagge.

Efter en tid sockerraffenaderi och portertillverkning (=populär engelsk dryck) började bruket att gå dåligt. Via vissa transaktioner och Lorentz död 1833 tog en ny ägare vid den 8 april 1836, David Carnegie.


Källmaterial:
Boken ”Det gamla Göteborg” utav C.R.A. Fredberg, del 1