KRAMFORS HERRGÅRD

Robert Bagge med familj bodde på Kramfors herrgård i mitten av 1800-talet.

Kramfors Herrgård

Kramfors Herrgård

Den ”nya” vitmålade herrgårdsbyggnaden uppfördes 1852. Den gamla rödmålade och med brutet tak försedda herrgårdsbyggnaden med sina två vitmålade flyglar revs.
Enligt uppgift bodde Robert på bottenvåningen. En historia bekräftar den uppgiften:
”Den man som gick nattvakt vid sågverket skulle varje timme bulta i väggen utanför det rum som Robert bebodde på nedre botten av herrgårdsbyggnaden.”

Manus Bagge berättar i sina ”Anteckningar om sina förfäder” hur han som barn ofta var nere på herrgården och hälsade på sina farföräldrar.
1876 flyttade Robert från Kramfors och bosatte sig i Västergötland på egendomen Sotarhed.

Idag (juni 2008) används herrgården som kontor för bl.a Byggnadsaktiebolaget Lennart Eriksson m.fl.


Källmaterial:
”Manus Bagges anteckningar om sina förfäder från 1500-talet till 1929”