MINNESSTENEN MARSSTRANDS KYRKA

Till minne av Fredrik Bagge.

Marstrands kyrka

Marstrands kyrka

Minnesstenen

Minnesstenen

927 hölls en minnesfest över prosten Fredrik Bagge (1646-1713). En minnestavla avtäcktes i Marstrand. Avtäckningen förrättades efter högmässogudstjänstens slut av landshövding von Sydow. Minnestavlan, som är utförd i granit av Christian Eriksson, framställer Bagge, slagen i bojor av danskarna, då han efter deras erövring av Marstrand år 1677 bad bönen för fosterland, konung och krigsmakt. Stenen är insatt i muren till Marstrands kyrka.


Källmaterial:
Svenskt Biografiskt Lexikon – Andra Bandet. Bonniers förlag
Wikimedia