NYGÅRDS SÄTERI

Herrgård belägen vid Vänersborg där flera generationer av Bagges släkt har bott och verkat. I närheten ligger även den privata gravplatsen där flera av Bagges släkt är begravna. Peter Bagge var den förste att vila där.

Nygårds säteri

Nygårds säteri

 

ÄGARE AV NYGÅRD:
Uppgifterna om Nygårds tidigare ägare är framtagna av herr Kock (en av ägarna):

 • Görans Torstensson – herre till Fortuna och Nygård år 1569.
 • Carin Göransdotter – den förres dotter.
 • Per Nilsson Kafle – Kafle gifte sig andra gången med Elsa Ulfsparre.
 • Erik Ulfsparre – gift 1673 med Anna Soop.
 • Axel Tromhard Svinhufvud – fick besitta egendomen 1777.
 • Samuel Bagge – född 1710, köpte egendomen den 2 maj 1779. Efter hans död den 29 oktober samma år övergick egendomen till hans dotter Johanna Catarina och måg Abraham Eurenius, konstmästare i Trollhättan. Dessa båda sålde egendomen den 15 februari 1790.
 • Conrad Wilhem von Döbel – och hans maka Helena Charlotta Zelow.
 • Peter Bagge – född 1743, son till Samuel Bagge och svåger till Eurenius, återbördade egendomen och fick lagfart den 15 mars 1791. Efter hans död 1819 erhöll hans tre minderåriga söner i andra giftet, Patrik, Robert och Fredrik egendomen.
 • Patrik Bagge – född 1810, löste till sig Roberts andel den 6 juni 1836, och Fredriks del den 24 augusti 1838, då dessa blev myndiga.
 • Nils Eriksson – överste, köpte egendomen den 24 april 1847, och hans maka född grevinna Wilhelmina Schwerin.
 • Johan Filip Eriksson – son till föregående, hade egendomen till 1871. Han blev sedermera landshövding i Östersund 1883-1895 och var gift med Ida Katarina Kock.
 • Grosshandlare Kock – i Uddevalla, köpte sedan egendomen. Hans änka bodde 1921 i den stora byggnaden och deras son Ragnar Kock var förvaltare och bodde i den gamla kontorsbyggnaden.
 • Barbro Tottie – flyttade till Nygård 1956 och bodde där under somrarna sedan hennes man gick bort. Jorden utarrenderades till Svalöv. Herrgården såldes sedan 1984.
 • Constantin Jodlovsky – var köpare till huset 1984.
 • Kurt Blennermark – som bl.a driver bilfirman Blennermarks bil i Trollhättan och Uddevalla
  var köpare till huset i maj 2002.

ALLMÄN HISTORIK KRING NYGÅRD

Utdrag ur Manus Bagges anteckningar om sina förfäder från 1500-talet till 1929.
Peter Bagge lät uppföra år 1800 nuvarande Corps-de-Logi, en stensbyggnad dock då såsom envåningshus. Den övre våningen och ett torn har tillkommit i senare tid. Sitt nya hem inrättade Bagge efter egen smak (efter den tidens förhållande bekvämt och smakfult). Ovanför stora ingången var en stor stentavla (se nedan) uppsatt med följande inskrift:

Peter P. Bagge lät bygga detta hus år 1800.
Främling eho du aft.
Om du söker öfverflödighet, Prakt och Krus,
Tag en annan väg.
Här äga de ej sin boning.
Min vän, vhars besök mig lyckan gynnar.
Om du nöjer dig
med Frihet Måttlighet frihet och godt Hjerta,
Var välkommen.
Detta hus är mig, dig och dem Invigt

Denna tavla fick naturligtvis liksom mycket annat genomgå sin förnedring av efterkommande ägare, tills den för åtskilliga år sedan av förvaltaren Richard Kock blev framdragen ur inre gömmor i husets källarvåning och är numera uppsatt på husets baksida vid källaringången .

Som barn tillbringade Manus en tid i källaren och mindes, hur där fanns stora långa hyllor överfyllda med härliga stora äpplen av årets skörd från den flera tunnland stora trädgården med sina tusentals fruktträd och bärbuskar. Växtligheten växer skyddat av blåst vid foten av Hunneberget.
Inuti bostaden, ovanför dörrarna, hade Bagge låtit måla olika tänkespråk, verser som han själv författat, vilka numera också fått skatta åt förgängelsen. Dessa voro av följande betydelse:

För dåren skumma syn är det en verklig ära
Att få i höga namn på bröstet stjernor bära.
Den viser deråt ler och i sitt hjerta tror,
Den äran vore störst, som inom bröstet bor.
Men vill du i din krets all Gudars sällhet smaka,
Räck uslingen din hand och drag den ej tillbaka,
När lutande och trött han vid din tröskel står,
Och har du ingen fyrk, så fäll därvid en tår.

Ditt hjerta vore skänkt åt Gud och dygdens lagar
Åt vänskap din tro, åt olyckan din hand.
Åt vissheten din håg, åt friheten dina dagar
Och lifvet åt ditt fosterland.

Vidare finns det i orginal en vers av Esias Tegnér, som han skrivit själv vid sitt besök på Trollhättan den 28 juni 1804, så lydande:

Götha kom i dans från Seves fjällar
Kohlar Spelte på dess lugna flod,*Plötsligt ur en borg af hällar
Trollhättan i hennes forväg stod,
Skam och fasa, trollet kring sig spydde
Seglarn såg, och bäfvade och flydde-
Snillet kom-med mäktig hand
Slog det i klippan, som föll ner och lydde
Och knöt så ihop i evigt band
Ocean och fjällboens land.

Den 28 juni 1804 Esias Tegnér


Mer om Nygård – Uppsats av Ann-Marie Svensson