PORTRÄTT I SOLBERGA KYRKA

Till minne av Fredrik Bagge.

Solberga kyrka

Solberga kyrka

Fredriks prostämbete och kyrkoherdebeställning i Solberga kommer i samband med hans modiga svensksinnade uppförande vid Marstrands erövring 1677 under den s.k Gyldenlövefejden, den händelse i Fredriks liv, som bidrog till hans berömmelse hos eftervärlden och som senast förhärligats av V. von Heidenstam i ”Karolinerna”.

Till Fredriks minne finns därför ett oljemålat porträtt av Fredrik och hans fru Elisabeth i Solberg kyrka.
På hans’ läses: ”Sufficit mihi, qui solus sibi sufficit Deus. Anno Christi 1695, aetatis 49”, och på hennes ”Tänk uppå mig Gud till det bästa. Anno Christi 1695, aetatis 45”.


Källmaterial:
Tjörn och Orust Släktforskare Domböcker