ÅDALENS FÖRSTA ÅNGSÅG

1852 lät Robert Bagge uppföra den första ångsågen i Ådalen – en gärning som direkt upphöjde honom till ”träpatronens grad”.

Enligt uppgift Kramfors första såg

Enligt uppgift Kramfors första såg

Efter utbildning på Lägre Apologist-skolan i Skara kom Robert Bagge till grosshandlaren J.A Kjellberg i Göteborg. 1838 förflyttades han till hans egendom, Lo Sågverk i Ångermanland. Här verkade han i många år som inspektor.
1848 köpte Robert Kramfors sågverk av Major O.C af Huss, som då var till salu, i eget namn. Men han överlät köpet på sin dåvarande chef, Kjellberg. Under hans rika insikt i trävarurörelsen och Kjellbergs goda penningetillgångar utvecklades Kramfors till en allt större och större industri. Den 100-åriga vattensågen, uppförd 1744, ersattes med en ångsåg om 3 ramar år 1852.


Källmaterial:
Tidningsatikel (1988-02-22) om ”Verklighetens träpatroner”, utdrag från Manus Bagges anteckningar om sina förfäder.
Ådalen i förändring II