Peter Samuelsson - Född: 1710-02-20, Död: 1779-10-29

Grosshandlare och skeppsvarvsägare i Göteborg.

Peter Samuelsson

Peter Samuelsson

Peter var en av seklets mest inflytelserika göteborgare. Han dyker upp här och där i historiska verk om staden, men författarna hastar oftast vidare efter några berömmande fraser och bilden som just fått kontur bleknar snabbt bort.

Bagge kom antagligen till Göteborg i början av 1730-talet och sökte burskap som handelsman 1735. Han har blivit känd för att tillsammans med Chapman ha dragit igång Wikens varv i Majorna, där diverse ostindiefarare byggdes. I varvets närhet ägde Bagge en gård, Bellevue, sedermera kallad Höglunds gård, som revs i början av 1930-talet.
Men Peter, i Frödings verk aldrig kallad annat än Petter Bagge den äldre, var mycket mer än varvsägare. 1755 kallas han betydande järnexportör, associerad med John Wilson och John Hall den äldre. 1752 grundades ett betydande och med tiden ansett garveri i staden, där Bagge är medintressent. Detta har säkert samband med att han sedan spinnhusets inspektor mist sin tjänst 1752, (då har det ärevördiga gamla gula huset vid Svingeln funnits i tio år), arrenderar det och marken omkring för fårskötsel.

Bagge delar även ett brännvinsbränneri utanför Drotttningporten med Vollrath von Oeltken. I slutet av 1775 får man dock tvångssälja detta för 20000 daler silvermynt till kronan.
Vidare äger Bagge, tobaksplantager utanför staden, han anlägger även en väderkvarn, ett tegelbruk och en kalkugn och kallas ”stadens näst Sahlgren förnämste medborgare”.
När kommersekollegiet i brev till landshövdingen uppmanade stadens köpmän att vardera från England införa 50 tunnor potatis, för spridande bland allmogen, är det bara Bagge som ”framträder i en synnerligt vacker dager”. Ensam är han också när det gäller ansökning om ”hvalfångst”. Privilegiet utfärdades 6 maj 1755. Bagge arbetar också för samhällets bästa som en av två-tre Göteborgska riksdagsmän 1751-1752, 55-56, 60-62 och 65-66.
Peter hade många barn, exakt hur många är svårt att slå fast. Åtminstone fyra söner uppnådde mogen ålder – Petter, Carl, Samuel och Jacob.


Källmaterial:
Svenskt Biografiskt Lexikon – Andra Bandet. Bonniers förlag.