Samuel - FÖDD: 1774-04-05, DÖD: 1814-07-30

Major, övermekaniker vid Göta kanal.

Samuel Bagge blev kapten mekanikus vid arméns flotta 29/6, 1809. Major 26/6, 1810. Övermekanikus vid Göta kanal. Han blev adlad 25/1, 1814 men han hann aldrig bli introducerad. Samuel blev utbildad av sin far Peter till väg- och vattenbyggnadsingenjör. Redan 1800 vid 26 års ålder lämnade han ett förslag till en kanal från sjön Öjeren till Kristianiafjorden. Samma år blev han utav sin pappa Peter invald i styrelsen för Trollhätte kanal. Men han hade ingen aktiv roll i styrelsen och avgick redan 1806. Dels på grund av uppdrag i Norge men också p.g.a en tillämnad resa till England för studier i mekanik.

Genom sin plan till en kanal Öjeren-Kristianafjord hade han kommit i förbindelse med bruksägaren Peder Anker, som 1789-1800 var ”generalvägmästare” i Akershus stift. Från 1804 arbetade han åt Peder och utförde många anläggningar för norsk räkning, bl.a den s.k Kjerraten. Han blev högt uppskattad i Norge.

Då kriget utbröt mellan England och Danmark/Norge 1807 hjälpte han till med livsmedelsanskaffningen under den engelska blockaden. Samuel kom då i kontakt med länsgreven J.C.H. Wedel-Jarlsberg, sedan 1807 Ankers svärson. Då en särskild provianteringskommission under Wedel-Jarlsbergs ledning tillsattes, fick Samuel från och med 23/4, 1808, tjänstgöra som Wedel-Jarlsbergs ställföreträdare under hans frånvaro.

Från svensk sida begärde man upprepade gånger, på initiativ av Balzar Bogislaus von Platen, att Samuel skulle få komma tillbaka till Sverige. För att biträda vid de förberedande undersökningarna rörande Göta kanal hade von Platen sommaren 1808 tillkallat den berömde engelske ingenjören Tomas Telford. Vid besök i England hade Samuel under Tomas ledning säkerligen studerat de engelska kanalanläggningarna och därför ville von Platen även ha hjälp utav Samuel. Men den norska regeringen ville inte släppa honom. Då inträffade i mars 1809 den svenska revolutionen. von Platen anställde Samuel som ”övermekanikus” och en av kanalens slussar, Norrkvarn Nedre, har fått sitt av honom. Samuel fick efter sina kontakter en roll som förmedlare mellan Norge och de svenska revolutionärerna. Han gjorde fyra resor till Stockholm med budskap till respektive part.

Samuel Bagge omkom under en orkan på Vättern 30/7, 1814. Hans lik återfanns aldrig.